شهید خانعلی طیب
 • نام پدر : درویش

 • تاریخ تولد : 1330/02/06

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1369/08/08

 • محل شهادت : بیمارستان فقیهی شیراز

 • عملیات : -

 • محل دفن : آبلش

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -