شهید غلامعلی طیبی
 • نام پدر : محمد

 • تاریخ تولد : 1340/05/27

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/22

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : قالند وسطی

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید غلامعلی طیبی