شهید نادعلی طیبی
 • نام پدر : امیدعلی

 • تاریخ تولد : 1349/09/24

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/03/12

 • محل شهادت : شلمچه

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : کردستان سفلی

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -