شهید هوشنگ (صالح) عادلی مقدم
 • نام پدر : محمدرفیع

 • تاریخ تولد : 1341/08/09

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/24

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 8

 • مزار : 19

 • توضیحات : -

شهید هوشنگ (صالح) عادلی مقدم