شهید غلامعباس عباسی مکوند
 • نام پدر : برات

 • تاریخ تولد : 1335/10/23

 • محل تولد : مسجد سلیمان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : جنوب فکه

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 9

 • مزار : 15

 • توضیحات : -

شهید غلامعباس عباسی مکوند