شهید فرج اله (بهرام) عبدالرحیمی
 • نام پدر : عبداله

 • تاریخ تولد : 1341/05/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 2

 • مزار : 1

 • توضیحات : -

شهید فرج اله (بهرام) عبدالرحیمی