شهید جعفر عبداللهی
 • نام پدر : اسد

 • تاریخ تولد : 1341/01/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1359/11/23

 • محل شهادت : شوش

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 14

 • مزار : 12

 • توضیحات : -

شهید جعفر عبداللهی