شهید خداکرم عبیدانی
 • نام پدر : عبداله

 • تاریخ تولد : 1323/01/10

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1360/03/01

 • محل شهادت : آبادان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 11

 • مزار : 12

 • توضیحات : -

شهید خداکرم عبیدانی