شهید یداله علاف بهبهانی
 • نام پدر : ابول

 • تاریخ تولد : 1326/05/30

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 3

 • مزار : 5

 • توضیحات : -

شهید یداله علاف بهبهانی